CO GDZIE KIEDY
14.12.2015  do  18.03.2016
Konkursy ofert przeprowadzane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

1) Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej - pn. "Małopolska na sportowo"
http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1139965.html
Termin składania wniosków upływa:
1)  dla zadań, których termin realizacji rozpoczyna się przed 31 maja 2016 r., upływa w dniu 18 grudnia 2015 roku;
2)  dla zadań, których termin realizacji rozpoczyna się od 1 czerwca 2016 r., upływa w dniu 18 marca 2016 roku

2) Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku - pn.: "Szkolenie klubowe reprezentantów Małopolski do finałów ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego".
http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1143725.html
Termin składania ofert mija 31 grudnia 2015 roku

3) Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2016-2017 pn. "Mecenat Małopolski plus"
http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1145478.html
Termin składania ofert mija 08 stycznia 2016 roku

4) Konkurs na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. "Budowa miasteczek ruchu drogowego (rowerowego) w województwie małopolskim"
http://www.malopolskie.pl/Pliki/2015/KONKURS_MIASTECZKA_ROWEROWE.pdf
Termin składania wniosków mija 30 grudnia 2015 roku

5) Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1143467.html

wstecz              Nowa Małopolska - Portal Informacyjny Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski