CENTRUM MUZYKI W KRAKOWIE  
03.11.2015
Czy Centrum Muzyki ma szanse na realizację?
Pomimo zawartego porozumienia, umożliwiająca realizację tak potrzebnej Krakowowi inwestycji wymiana działek między Wojskową Agencją Mieszkaniową a samorządem województwa małopolskiego nie została sfinalizowana.   czytaj całość  >>
28.01.2015
Kraków nie będzie miał nowej Filharmonii?
W tym roku miały rozpocząć się przygotowania do budowy w Krakowie Centrum Muzyki, w którym miała się znaleźć m.in. nowa siedziba Filharmonii Krakowskiej. Na prace przygotowawcze Urząd Marszałkowski zaplanował już wcześniej 568 tysięcy złotych. W przyjętym właśnie budżecie Województwa Małopolskiego kwota ta została skreślona.   czytaj całość  >>
22.01.2015
Apel o zniesienie limitów dla inwestycji w obszarze kultury
Samorządy skupione w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski oraz członkowie Komitetu Honorowego Budowy Centrum Muzyki w Krakowie apelują do Rządu RP o bezzwłoczne podjęcie działań mających na celu zniesienie limitu wartości projektów w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego określanego w zasadach finansowania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 na poziomie 5 mln euro kosztów całkowitych projektu. Limit ten stanowi niezwykle istotne ograniczenie w ubieganiu się o dofinansowanie z programów europejskich realizacji dużych projektów infrastrukturalnych o znaczeniu strategicznym dla zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego regionów.   czytaj całość  >>
12.01.2015
SGiPM apeluje o wsparcie dla budowy Centrum Muzyki
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie umożliwienia wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 inwestycji związanej z budową infrastruktury kultury o strategicznym znaczeniu - Centrum Muzyki - Filharmonii Krakowskiej.   czytaj całość  >>
17.12.2014
Chcą parku nad Wisłą zamiast Centrum Muzyki
Grupa mieszkańców dzielnicy Grzegórzki domaga się stworzenia dużego parku na terenach przy ul. Skrzatów.   czytaj całość  >>
wszystkich: 5 na stronach: 1
najnowsze              Nowa Małopolska - Portal Informacyjny Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski