WYDARZENIA
11.04.2016
Zakończyła się budowa północnej obwodnicy Gorlic

Zakończyła się budowa północnej obwodnicy Gorlic - trasy, która ma kluczowe znaczenie nie tylko dla miasta, ale i całego powiatu.

To bez wątpienia największe zadanie drogowe, jakie powiat gorlicki i miasto Gorlice zrealizowały w ostatnim czasie. Budowa północnej obwodnicy nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie wsparcie finansowe w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

- Środki przekazane na inwestycję zostały właściwie wykorzystane - to kolejny krok w rozwoju miasta i całego regionu. Inwestorów z pewnością zachęci fakt, że można teraz dużo łatwiej się dojechać do strefy aktywności gospodarczej. zyska na tym też branża turystyczna - wyliczał wicemarszałek Sorys.

Jak zwracał uwagę przedstawiciel władz województwa, budowa północnej obwodnicy Gorlic to przykład dobrego współdziałania.

- Ten projekt doskonale wpisuje się w szeroko rozumianą filozofię współpracy. To jeden z niewielu, które były realizowane w partnerstwie pomiędzy władzami miasta i samorządem powiatowym. W obecnej perspektywie finansowej kładzie się na to ogromny nacisk - do tego też samorząd województwa zmierza poprzez podejście subregionalne, partnerskie, gdzie samorządy współpracują nie tylko ze sobą, ale także zapraszają przedsiębiorców i organizacje społeczne - podkreślił wicemarszałek Stanisław Sorys.

Do symbolicznego przecięcia wstęgi zostali poproszeni m.in.: poseł na sejm Elżbieta Borowska, wicemarszałek Stanisław Sorys, radny województwa Stanisław Pasoń, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Marta Maj, dyrektor Kancelarii Zarządu UMWM Witold Kochan, starosta gorlicki Karol Górski oraz burmistrz miasta Rafał Kukla.

- Północna obwodnica Gorlic to jest całkowicie nowa jakość. W połączeniu z układem strefy aktywności gospodarczej stanowi znakomitą alternatywę dojazdu od drogi wojewódzkiej numer 977, a tereny przy drodze ożyły pod względem inwestycyjnym, tu zaczyna się dziać dużo dobrego - nie krył radości z pomyślnego ukończenia inwestycji starosta gorlicki Karol Górski.

Przypomnijmy, całkowity koszt powstania północnej obwodnicy Gorlic to kwota 39,6 mln zł, w tym 24,6 mln zł stanowiło dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki własne zapewniły samorządy miasta i powiatu. Wykonawcą prac była firma STRABAG Sp. z o.o.

W ramach przedsięwzięcia gruntownie zmodernizowano 4,5 km odcinek drogi, który obejmuje ulice Sikorskiego, Wyszyńskiego i W. Pola oraz łącznik drogi krajowej nr 28 z drogi wojewódzkiej nr 977. Wybudowano 3 nowe ronda, 4 zatoki autobusowe wraz z peronami oraz 1 zatokę parkingową na 27 miejsc postojowych. Rozgraniczona została kanalizacja ogólnospławna na kanalizację deszczową i sanitarną oraz przebudowane sieci: gazowa, elektryczna, wodna, sanitarna i teletechniczna. Oświetlenie zapewni 100 latarni, a bezpieczeństwo poprawią chodniki wzdłuż całej drogi.

za UMWM

wstecz
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ
Treść komentarza
Twój podpis
Kod antyspamowy
               Nowa Małopolska - Portal Informacyjny Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski