WYDARZENIA
29.03.2016
Przyznano 1,8 mln zł na remonty małopolskich zabytków

Samorząd Województwa Małopolskiego przyznał łącznie 1,8 mln zł dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy małopolskich zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Pieniądze z budżetu województwa pozwolą na realizację 88 zadań z tego zakresu.

Dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego możliwe będzie m.in. kontynuowanie prac konserwatorskich obiektów znajdujących się na liście zabytków światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO - m.in. świątyń w Binarowej i Kwiatoniu oraz innych cennych, regionalnych zabytków. Przeprowadzona zostanie też konserwacja polichromii w synagodze w Bobowej, remonty ikonostasów w cerkwiach południowo-wschodniej części naszego regionu, czy odbudowa i zagospodarowanie zamku w Dobczycach.

Zgodnie z regulaminem konkursu "Ochrona zabytków Małopolski" o dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku. Wśród tegorocznych beneficjentów znalazły się parafie, zgromadzenia i klasztory, gminy wyznaniowe, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby prywatne. Pieniądze z budżetu Województwa Małopolskiego pozwolą m.in. na przeprowadzenie prac budowlanych (wzmocnienia i izolacje fundamentów, konstrukcji ścian, konserwacje więźb dachowych, wymiany pokrycia dachów), konserwacje ruchomości (obrazów, polichromii, ołtarzy, ambon, rzeźb) oraz prowadzenie badań, przygotowanie projektów i dokumentacji konserwatorskich.

W Małopolsce znajduje się ok. 50 tys. zespołów zabytkowych. Aż 3080 zabytków wpisanych jest do rejestru zabytków. Wśród nich znajdują się kościoły i klasztory, zamki, fortyfikacje i zespoły obronne, pałace i dwory, zabytkowe domy, zabytki techniki oraz budynki użyteczności publicznej. Wiele z nich wymaga zabezpieczenia, remontu bądź konserwacji.

Lista 88 zadań oraz podmiotów, którym udzielono dotacji do pobrania tutaj.

za UMWM

wstecz
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ
Treść komentarza
Twój podpis
Kod antyspamowy
               Nowa Małopolska - Portal Informacyjny Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski