WYDARZENIA
28.03.2016
Rusza drugi etap budowy obwodnicy Gdowa

To kolejna inwestycja infrastrukturalna Województwa Małopolskiego - rusza drugi etap budowy obwodnicy Gdowa. Nowy odcinek połączy dwie drogi wojewódzkie: DW 967 z DW 966, co usprawni sieć transportową w Małopolsce. Skorzystają również mieszkańcy Gdowa - dzięki tej inwestycji ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum miejscowości.

Umowa na realizację II etapu obwodnicy Gdowa została podpisana przez marszałka Małopolski Jacka Krupę, wójta Gdowa Zbigniewa Wojasa, dyrektor ZDW oraz dyrektora firmy wykonującej inwestycję - STRABAG.

- Realizujemy kolejny etap tej inwestycji, na który czekają nie tylko mieszkańcy Gdowa, ale i małopolscy kierowcy, gdyż obwodnica połączy dwie drogi wojewódzkie, ma więc znaczenie regionalne - przypomniał marszałek Krupa.

Nowy odcinek będzie miał długość ponad 2 km, a w ramach inwestycji powstanie także most przez rzekę Rabę o długości ok. 200 m. Droga połączy powstałe w ramach realizacji pierwszego etapu rondo przy ul. Bocheńskiej z DW 966 zlokalizowaną przy granicy administracyjnej Gdowa. Obwodnica ułatwi dostęp do terenów inwestycyjnych, skróci czas przejazdu oraz poprawi bezpieczeństwo pieszych w centrum Gdowa dzięki wyprowadzeniu ruchu tranzytowego.

Inwestycja będzie realizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj" przez konsorcjum: STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa i STRABAG INFRASRTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. z Wrocławia. Koszt całego projektu realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich wyniesie ok. 28,7 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to 21,4 mln zł, Województwo Małopolskie z budżetu przeznaczy 5,4 mln, a gmina Gdów 1,9 mln zł.

- Wczoraj minęły dokładnie cztery lata od podpisania umowy na budowę I części obwodnicy. Budowa tej drogi to jedna z największych inwestycji realizowanych na terenie naszej gminy - podkreślił wójt Wojas.

Budowa I etapu obwodnicy Gdowa zakończyła się w sierpniu 2014 roku, za blisko 30 mln zł wybudowano wówczas odcinek o długości 2,7 km biegnący przez północną część miejscowości. Zakończenie budowy II etapu drogi zaplanowane jest na 31 sierpnia 2018 roku.

Budowa II etapu obwodnicy Gdowa to jedna z inwestycji zawartych w Małopolskim Planie Inwestycyjnym. Dokument zakłada powstanie w Małopolsce do 2023 roku 14 nowych obwodnic, rozbudowanie 274 km dróg wojewódzkich i zmodernizowanie 84 km już istniejących. Zaplanowano także budowę 5 połączeń węzłów drogowych z drogami wojewódzkimi. Całość inwestycji zapisanych w Małopolskim Planie Inwestycyjnym opiewa na kwotę 4,3 mld zł.

- Konsekwentnie realizujemy zapisy Małopolskiego Planu Inwestycyjnego, ogromną rolę odgrywają tutaj środki unijne. Dzisiejsza umowa świadczy o trosce władz województwa o harmonijny rozwój każdej części Małopolski. Nie ma wątpliwości, że samorząd województwa dobrze rozdysponowuje środki unijne - podkreślił marszałek Jacek Krupa.

za UMWM

wstecz
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ
Treść komentarza
Twój podpis
Kod antyspamowy
               Nowa Małopolska - Portal Informacyjny Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski