WYDARZENIA
07.03.2016
Rynek Krowoderski - plany czy rzeczywistość?

Mieszkańcy mogli zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek Krowoderski" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Materiały są dostępne w Biurze Planowania Przestrzennego UMK przy ul. Sarego 4 oraz na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl.

Przypomnijmy, plan miejscowy ma umożliwić utworzenie u zbiegu ul. Królewskiej i al. Kijowskiej miejskiego placu - Rynku Krowoderskiego, co pozwoli wykorzystać potencjał miejsca usytuowanego w centralnej części dzielnicy oraz przyczyni się do rozwoju i rewitalizacji tego rejonu Krakowa.

Zadaniem planu jest określenie zasad zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, uwzględniając zasady kształtowania przestrzeni publicznych oraz ochronę spójności śródmiejskiego układu urbanistycznego. Plan pozwoli zapobiec negatywnym przekształceniom harmonijnie ukształtowanej tkanki miejskiej i zapewnić prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz jego powiązanie z układem komunikacyjnym miasta.

za UMK

wstecz
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ
Treść komentarza
Twój podpis
Kod antyspamowy
               Nowa Małopolska - Portal Informacyjny Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski