WYDARZENIA
15.02.2016
Obwodnica usprawniła ruch wokół Nowego Sącza

Projekt "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie miejscowości Brzezna z drogą krajową Nr 28” realizowana była w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowity koszt inwestycji to 46,6 mln zł. Dofinansowanie w ramach MRPO wyniosło prawie 33,8 mln zł, zaś pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego to prawie 7,4 mln zł. Pozostałą kwotę zapewnił beneficjent – Powiat Nowosądecki w porozumieniu z gminami: Chełmiec i Podegrodzie.

Obwodnica zachodnia Nowego Sącza to 6-kilometrowa droga o szerokości 7 m (2 pasy ruchu po 3,5 m) wraz z poboczami, chodnikami (na odcinku 1,24 km), skrzyżowaniami z drogą powiatową i drogami gminnymi, zjazdami i drogami serwisowymi. Wybudowano również skrzyżowanie z drogą krajową nr 28 w m. Biczyce, 2 wiadukty z blach falistych nad drogami gminnymi oraz 3 mosty o długości od 28,0 m do 42,65 m. Wykonano odwodnienie, w tym 13 przepustów, rowów przydrożnych, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zbiornikami i przepompowniami. Przebudowana została kanalizacja sanitarna oraz sieci: teletechniczna, elektroenergetyczna i gazowa. Zamontowano oświetlenie drogowe, a także ekrany akustyczne. Prace w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wykonała firma STRABAG z Pruszkowa.

Inwestycja stanowi element układu komunikacyjnego wokół Nowego Sącza o charakterze regionalnym i wpisuje się w ciąg drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ - Stary Sącz. Poprzez obwodnicę Starego Sącza – wybudowaną przez Województwo Małopolskie – łączy drogę krajową nr 28 z drogą krajową nr 87, prowadzącą do przejścia granicznego w Mniszku nad Popradem, a poprzez obwodnicę Brzeznej, Stadeł i Podegrodzia – również zrealizowaną przez Województwo Małopolskie - zapewnia dogodny przejazd w kierunku Szczawnicy i Nowego Targu. Po wykonaniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad brakującego odcinka pomiędzy wybudowaną w 2014 r. przez Miasto Nowy Sącz obwodnicą północną a drogą krajową nr 28, obwodnica zachodnia zapewni połączenie dróg krajowych nr 75 i nr 28 z drogą krajową nr 87 Nowy Sącz – Stary Sącz – Piwniczna – granica państwa.

za UMWM

wstecz
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ
Treść komentarza
Twój podpis
Kod antyspamowy
               Nowa Małopolska - Portal Informacyjny Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski