WYDARZENIA
18.01.2016
Jest szansa na powstanie Pojezierza Tarnowskiego

Innowacje w rewitalizacji terenów otwartych były tematem konferencji poświęconej wykorzystaniu zasobów przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego dla wykreowania markowego produktu turystycznego - Pojezierze Tarnowskie. W wydarzeniu uczestniczył wicemarszałek Stanisław Sorys oraz radni: Adam Kwaśniak i Bolesław Łączyński.

- Gratuluję organizatorom tego spotkania szerokiej współpracy przy realizacji tego projektu. Uczestniczą w nim nie tylko samorządy z kilku powiatów, ale również przedstawiciele biznesu, nauki i różnych instytucji. Takie podejście dobrze wpisuje się w priorytety obecnej perspektywy finansowej, która stawia na rozwój i współdziałanie - mówił podczas konferencji Borzęcinie wicemarszałek Sorys.

W swoim wystąpieniu wicemarszałek Małopolski przedstawił także możliwości finansowania zadań ze środków programu regionalnego na lata 2014-2020. Podkreślił także znaczenie subregionów. - Subregionalny Program Rozwoju wchodzi w skład pakietu programów strategicznych do roku 2020, które będą najważniejszym narzędziem zarządzania rozwojem regionu w najbliższych latach - zaznaczył Stanisław Sorys.

W trakcie konferencji wicemarszałek Małopolski szczegółowo omówił wymogi dotyczące projektów z osi VI Dziedzictwo regionalne i osi XI Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, przedstawił również harmonogram naboru wniosków.

Z kolei koordynator projektu Anna Ostręga z AGH przedstawiła polskie i europejskie doświadczenia w rewitalizacji wyrobisk poeksploatacyjnych oraz ideę projektu subregionalnego Pojezierze Tarnowskie. Natomiast architekci Anna i Wojciech Świątek zaprezentowali koncepcję Wodnego Parku Kulturowego w Dołędze i Borzęcinie jako elementu Pojezierza Tarnowskiego. Konferencja zakończyła się podpisaniem listu intencyjnego przez beneficjentów projektu: „Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego dla wykreowania markowego produktu turystycznego - Pojezierze Tarnowskie.

Przypomnijmy, celem środowej konferencji była promocja projektu rewitalizacyjnego wykorzystującego przemysłową spuściznę oraz potencjał przyrodniczy i kulturowy dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Projekt Pojezierze Tarnowskie realizowane jest na bazie zbiorników poeksploatacyjnych i retencyjnych zlokalizowanych w gminach: Borzęcin, Szczurowa, Radgoszcz, Radłów, Wierzchosławice, Lisia Góra i Żabno oraz zasobów kulturowych gminy Olesno.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw górniczych, inwestorów oraz instytucji kultury subregionu tarnowskiego, a także jednostek badawczo-rozwojowych.

za UMWM

wstecz
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ
Treść komentarza
Twój podpis
Kod antyspamowy
               Nowa Małopolska - Portal Informacyjny Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski