WYDARZENIA
18.11.2015
Budżet Małopolski 2016: rok pod znakiem budowania

Dochody w wysokości 1151 mln zł i wydatki w kwocie 1441 mln zł zakłada projekt budżetu Województwa Małopolskiego na 2016 rok. Najważniejsze założenia budżetu Województwa Małopolskiego na 2016 rok przedstawili marszałek Jacek Krupa i skarbnik województwa Marta Tylek.

- Pierwsze czytanie przyszłorocznego budżetu odbędzie się już podczas sesji sejmiku w najbliższy poniedziałek. Następne dwa tygodnie przeznaczone będzie na zgłaszanie uwag i poprawek, a sesja budżetowa zwołana zostanie 30 grudnia - zapowiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej marszałek Małopolski Jacek Krupa. - Budżet na 2016 rok jest ambitny ale nie widzimy dla niego żadnych zagrożeń - podkreślił marszałek.

1151 mln zł dochodów i 1441 mln zł wydatków zakłada projekt budżetu Małopolski na 2016 rok. Powstały deficyt budżetowy - 290 mln zł - sfinansować mają przychody z emisji obligacji, kredytu pomostowego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE i kredytu na VAT od zakupu pojazdów szynowych planowanego do spłaty po otrzymaniu zwrotu z Urzędu Skarbowego.

Dochody województwa to głównie udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje na unijne programy, dotacje celowe z budżetu państwa, subwencja ogólna czy dotacje z zagranicznych źródeł.

- W projekcie budżetu pojawiły się wydatki i dochody większe niż w ubiegłym roku, a związane jest to głównie z faktem, że rozpoczynamy realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 - tłumaczy marszałek Małopolski Jacek Krupa.

Tradycyjnie obszarem, który wygeneruje największe wydatki będzie transport. W tym obszarze zaplanowano aż 772 mln zł czyli 53,6 proc. wszystkich wydatków. W pozostałych obszarach założono kolejno: kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego - 128 mln zł, pomoc społeczna - 88 mln zł, edukacja - 85 mln zł, rolnictwo - 52 mln zł, przetwórstwo przemysłowe - 39 mln zł, ochrona zdrowia - 27 mln zł a gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 23 mln zł.

za UMWM

wstecz
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ
Treść komentarza
Twój podpis
Kod antyspamowy
               Nowa Małopolska - Portal Informacyjny Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski