WYDARZENIA
22.01.2015
Apel o zniesienie limitów dla inwestycji w obszarze kultury

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Komitetu Honorowego Budowy Centrum Muzyki w Krakowie do Premier Ewy Kopacz i Minister Rozwoju Regionalnego Marii Wasiak w sprawie zniesienia limitu 5 mln € wartości projektów w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 dla umożliwienia budowy Centrum Muzyki - Filharmonii Krakowskiej

Samorządy skupione w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski oraz członkowie Komitetu Honorowego Budowy Centrum Muzyki w Krakowie apelują do Rządu RP o bezzwłoczne podjęcie działań mających na celu zniesienie limitu wartości projektów w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego określanego w zasadach finansowania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 na poziomie 5 mln euro kosztów całkowitych projektu. Limit ten stanowi niezwykle istotne ograniczenie w ubieganiu się o dofinansowanie z programów europejskich realizacji dużych projektów infrastrukturalnych o znaczeniu strategicznym dla zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego regionów.

Określając zasady finansowania Komisja Europejska powinna brać pod uwagę uwarunkowania historyczne krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wynikającą z nich konieczność likwidacji braków i zapóźnień w zakresie infrastruktury, w tym wysokiej jakości infrastruktury kultury. Limit na poziomie 5 mln euro kosztów całkowitych projektu stanowi blokadę dla inwestycji dotyczących strategicznej infrastruktury kultury, które z uwagi na ich skalę przekraczają możliwości finansowe samorządów terytorialnych i powinny być realizowane przy wsparciu programów realizujących politykę spójności Unii Europejskiej. Wiele z tych projektów znajduje się w zaawansowanym stopniu przygotowania realizacji inwestycji.

Przykładem może być projekt budowy Centrum Muzyki w Krakowie, dla którego podpisano już umowę partnerską, pozyskano nieruchomości z zasobów Skarbu Państwa oraz znaczącą część dokumentacji projektowej. Inwestycje takie, bez wsparcia Unii Europejskiej, nie mają szans realizacji.

Uwzględniając powyższe, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz członkowie Komitetu Honorowego Budowy Centrum Muzyki w Krakowie jednoznacznie opowiadają się za niezwłocznym - w najbliższych dniach - wystąpieniem Rządu RP do Komisji Europejskiej z wnioskiem o likwidację lub znaczące podwyższenie limitów wartości projektów dla strategicznych inwestycji w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego. Działania te winny być skorelowane z interwencją na rzecz stworzenia możliwości inwestycji związanych z budową infrastruktury kultury o strategicznym znaczeniu (w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach), o którą apelowało w dniu 8 stycznia br. zarówno Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, jak i Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
Współprzewodniczący Komitetu Honorowego
Budowy Centrum Muzyki w Krakowie

Kraków, 21.01.2015 r.

wstecz
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ
Treść komentarza
Twój podpis
Kod antyspamowy
               Nowa Małopolska - Portal Informacyjny Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski