WYDARZENIA
18.05.2016
Coraz bliżej do połączenia DK 94 z autostradą A4

Województwo Małopolskie, powiaty: krakowski, chrzanowski, olkuski oraz gminy: Bolesław, Bukowno, Krzeszowice, Olkusz i Trzebinia, wspólnie przygotują dokumentację dla nowego połączenia drogi krajowej 94 z autostradą A4. Porozumienie w tej sprawie podpisali w Olkuszu marszałek Jacek Krupa i wicemarszałek Wojciech Kozak oraz przedstawiciele samorządów z Małopolski Zachodniej.

Dla lokalnych samorządów to ważna inwestycja, która poprawi dostępność komunikacyjną tych terenów, ale przede wszystkim zwiększy ich atrakcyjność inwestycyjną. Do tej pory istniało kilka wariantów połączenia tych dwóch tras, a zdania co do tego, który jest najlepszy, były podzielone.

- Dzięki temu porozumieniu Małopolska Zachodnia może zyskać dobry dostęp do autostrady A4. Ten dostęp gwarantuje w dużej mierze postęp społeczno - gospodarczy regionu, patrząc nie tylko z punktu widzenia biznesu, ale również zwykłych ludzi - mówił marszałek Jacek Krupa w Olkuszu. - Zadania z zakresu transportu - drogowego i kolejowego - województwo traktuje priorytetowo. W Małopolskim Planie Inwestycyjnym zagwarantowaliśmy na ten cel 2,4 mld zł do 2023 r. - dodał marszałek.

W Olkuszu zostały podpisane dwie umowy. Pierwszą umowę podpisały władze województwa oraz powiaty: chrzanowski, krakowski, olkuskim i gminy: Bolesław, Bukowno, Krzeszowice, Olkusz i Trzebinia. Dotyczy ona opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla połączenia autostrady A4 z DK 94. Trasa będzie przebiegać przez tereny wszystkich partnerów umowy. W dokumencie zostaną określone i ocenione możliwe warianty przebiegu nowej drogi, a to ma ułatwić decyzję o wyborze najlepszego rozwiązania. Studium ma powstać do 2017 r., a jego wartość oszacowano na 350 tys. zł. Połowa zostanie sfinansowana z budżetu województwa, a pozostałą kwotą podzielą się po równo samorządy (po 25 tys. zł każdy, z wyjątkiem powiatu olkuskiego).

Druga, pomiędzy władzami województwa, powiatami: chrzanowskim, krakowskim oraz gminą Krzeszowice, zakłada aktualizację koncepcji budowy połączenia autostrady A4 (przy węźle Rudno) i DK 79 w Krzeszowicach oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. Dzięki aktualizacji koncepcji zostaną wykorzystane nowe możliwości, uwzględniające także planowane w tej części Małopolski inwestycje drogowe i kolejowe (np. modernizację linii E30, budowę obwodnicy Trzebini czy oczekiwane przez samorządy przedłużenie drogi do DK 94 w rejonie Olkusza). Nowa dokumentacja będzie gotowa w 2017 r., ma wskazać najlepsze rozwiązanie i oszacować koszty budowy nowej drogi. Podpisana dziś umowa opiewa na 200 tys. zł, połowę tej kwoty zapewni województwo, a resztę sfinansują wspólnie powiaty i gmina Krzeszowice (każdy po 33 333 zł ).

za UMWM

wstecz
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ
Treść komentarza
Twój podpis
Kod antyspamowy
               Nowa Małopolska - Portal Informacyjny Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski